ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรวันแม่ 12-14 สิงหาคม 2560

คอร์สหลักสูตรวันแม่

บ้านขนมนันทวันขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรวันแม่

ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ณ บ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี

—ปิดรับสมัครแล้วค่ะ—

รายละเอียดของหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 032-419910