คอร์สปฏิบัติธรรม

ด้วยจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และความศรัทธาในแนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ของคุณนันทวัน เพชราภิรัชต์ บ้านขนมนันทวันจึงได้ริเริ่มโครงการจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมปฏิบัติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระยะแรกนั้นทางร้านได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงแรมรอยัลไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาจึงได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้นภายในบ้านขนมนันทวัน และเริ่มดำเนินการเองอย่างเต็มรูปแบบนับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน บ้านขนมนันทวันมีหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (หลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย), หลักสูตรเยาวชน, และหลักสูตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียดของหลักสูตรและการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (หลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย) มีระยะเวลา 7 วัน 6 คืน จัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม (เปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤษภาคม) และในช่วงเดือนมกราคม (เปิดรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน) โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • หลักสูตรเยาวชน มีระยะเวลา 4 วัน 3 คืน จัดปีละ 1 ครั้งในเดือนเมษายน (เปิดรับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์) โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 13-17 ปี
  • หลักสูตรสติขั้นพื้นฐาน 3 วัน มีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จัดปีละ 1-2 ครั้ง โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

  • ผู้สมัครในทุกหลักสูตรควรมีสุขภาพกาย-สุขภาพจิตเป็นปกติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หากมีประวัติหรือมีอาการเจ็บป่วยทางกายหรือจิต กรุณาแจ้งรายละเอียดตามจริงลงในใบสมัคร
  • ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติไม่สามารถออกนอกสถานที่หรือติดต่อกับบุคคลภายนอกได้
  • อาหารในทุกหลักสูตรเป็นอาหารมังสวิรัติ วันละ 3 มื้อ
  • ผู้ปฏิบัติต้องแต่งกายชุดขาวด้วยชุดสุภาพ สวมใส่สบาย (หลีกเลี่ยงเสื้อผ้ารัดรูป คอกว้าง แขนกุด หรือกระโปรง/กางเกงสั้น)
  • ติดตามการประกาศรับสมัครได้ที่ เฟซบุ๊คเพจบ้านขนมนันทวัน และติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกนกวรรณ 032-419910

 

ภาพห้องพักและห้องปฏิบัติธรรม

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา