8
Jul
2017
คอร์สหลักสูตรวันแม่

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรวันแม่ 12-14 สิงหาคม 2560

บ้านขนมนันทวันขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรวันแม่ ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ณ บ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี

—ปิดรับสมัครแล้วค่ะ—

รายละเอียดของหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 032-419910

27
Apr
2017
ปฏิบัติธรรม 1-7-2560

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 1-7 กรกฎาคม 2560

บ้านขนมนันทวันขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (หลักสูตรคุณแม่สิริ กรินชัย) ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560

>>>สมัครได้ที่นี่<<<

รายละเอียดของหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 032-419910

29
Jan
2017
เยาวชน60_

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรเยาวชน 3-6 เมษายน 2560

 

 

บ้านขนมนันทวันขอเชิญร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (หลักสูตรคุณแม่สิริ)

ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560

 

>> สมัครได้ที่นี่ <<

 

รายละเอียดของหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 032-419910-1