9
Mar
2019
ปฏิบัติธรรม-สิงหาคม-62

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรสติขั้นพื้นฐานสามวัน 17-19 สิงหาคม 2562

บ้านขนมนันทวันขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรสติขั้นพื้นฐานสามวัน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2562 ณ บ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี

>>>สมัครได้ที่นี่<<<

รายละเอียดของหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 032-419910

8
Mar
2019
ปฏิบัติธรรม-มิถุนายน-62

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรสติขั้นพื้นฐานสามวัน 22-24 มิถุนายน 2562

บ้านขนมนันทวันขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรสติขั้นพื้นฐานสามวัน ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2562 ณ บ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี

>>>สมัครได้ที่นี่<<<

รายละเอียดของหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 032-419910

14
Jan
2019
เยาวชน61

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรเยาวชน 1-4 เมษายน 2562

 

บ้านขนมนันทวันขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13-17 ปี ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรเยาวชน

ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2562

ณ บ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2562

 

>> สมัครได้ที่นี่ <<

 

รายละเอียดของหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 032-419910