ยกเลิกคอร์สปฏิบัติธรรม หลักสูตรเยาวชน 7-10 เมษายน 2563

เยาวชน63-ยกเลิก

ขอยกเลิกคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเยาวชน

ซึ่งเดิมมีกำหนดจัด ณ บ้านขนมนันทวัน ในวันที 7-10 เมษายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 032-419910