วุ้นเป็ดมะพร้าวอ่อน-1
วุ้นเป็ดมะพร้าวอ่อน-1วุ้นเป็ดมะพร้าวอ่อน-2

วุ้นเป็ดมะพร้าวอ่อน