ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรเยาวชน 7-10 เมษายน 2563

เยาวชน63

บ้านขนมนันทวันขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13-17 ปี ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตรเยาวชน

ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2563

ณ บ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2563

>> สมัครได้ที่นี่ <<

รายละเอียดของหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ โทรศัพท์ 032-419910