Share Gift Share Happiness

SHARE GIFT SHARE HAPPINESS เป็นกิจกรรมประจำปีของบ้านขนมนันทวัน ซึ่งจะเปิดรับบริจาค “ของขวัญ” จากผู้สนใจร่วมบริจาคทุกท่าน และนำไปมอบแก่น้องๆ 3 โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมเกมกีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมด้วย เพื่อส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปี

โครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยโรงเรียน 3 แห่งที่จัดกิจกรรมนั้น ได้แก่โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเพชรบุรีอีก 2 แห่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา บ้านขนมนันทวันได้ขยายโครงการจัดส่งของขวัญไปยังโรงเรียนบ้านแม่แคะ ในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

เพราะเราอยากมอบความสุขแก่เด็กๆ ให้พวกเขาได้รับความรัก และซึมซับความเอื้อเฟื้อและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ อันจะเป็นพื้นฐานจิตใจที่ดีสำหรับการเติบโตและอยู่ร่วมในสังคมต่อไปในอนาคต

 

โครงการ SHARE GIFT SHARE HAPPINESS เปิดรับบริจาคของขวัญในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายนของทุกปี โดยขอรับบริจาคของขวัญที่เหมาะสำหรับเด็กทั้งชายหญิง อายุ 6-13 ปี (ของใหม่) เช่น ตุ๊กตา กระติกน้ำสะพาย เสื้อกันหนาว อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ สามารถบริจาคได้ที่จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ บ้านขนมนันทวัน

ติดตามรายละเอียดการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมได้ที่ เฟซบุ๊คเพจบ้านขนมนันทวัน

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา