ธรรมบรรยาย

 

กิจกรรมธรรมบรรยายของบ้านขนมนันทวัน จัดขึ้นทุกเดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนและแนวทางในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยทางร้านจะเชิญพระอาจารย์และอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐานมาบรรยายที่ห้องสีตาลัย ร้านอาหารนั่งกินลมชมเขาวัง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือน

กิจกรรมธรรมบรรยายจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง สามารถติดตามกำหนดการได้ที่ เฟซบุ๊คเพจบ้านขนมนันทวัน

 

ตารางกิจกรรมธรรมบรรยาย ณ บ้านขนมนันทวัน ประจำปี 2565

คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียด

 

 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา