คอนเสิร์ตเปิดหมวกการกุศล

คอนเสิร์ตเปิดหมวกการกุศล เป็นกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ของบ้านขนมนันทวัน เพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากผู้มาเยี่ยมชมไปมอบให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา กิจกรรมหลักในงานคือการแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆ โดยผู้บริหารของบ้านขนมนันทวันและคณะ นอกจากนั้นยังมีการวาดภาพเหมือนสไตล์การ์ตูน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล รายได้ทั้งหมดจะบริจาคแก่โรงเรียนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นับเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและร่วมบุญเนื่องในวาระแสนพิเศษเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีไปด้วยกัน

กิจกรรมคอนเสิร์ตเปิดหมวกการกุศลจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ สามารถติดตามกำหนดการจัดงานได้ที่ เฟซบุ๊คเพจบ้านขนมนันทวัน

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา