กิจกรรมธรรมบรรยาย เดือนตุลาคม 2559

oct

บ้านขนมนันทวัน ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรมบรรยาย
หัวข้อ “ปล่อยวางได้ ใจเป็นสุข”
โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00-15:00 น.
ณ ห้องสีตาลัย ชั้น 2 ห้องอาหารนั่งกินลม ชมเขาวัง
สำรองที่นั่งได้ที่ 032-419910 (คุณกนกวรรณ)