เพชรบุรีดีไลท์ ขนมผิง 2561-1-IG 1
เพชรบุรีดีไลท์ ขนมผิง 2018

ขนมผิง ดีไลท์

50 ฿

 

วิธีเก็บรักษา เก็บนอกตู้เย็นได้ตามวันหมดอายุที่ระบุไว้

 

ช่องทางการสั่งซื้อ

ShopsButton-Shopping ShopsButton-Shopee