บะบิ่นดีไลท์รวมรส-(มะพร้าวอ่อน-ใบเตย)
บะบิ่นรวม1

บะบิ่นดีไลท์รวม 2 รส (ใบเตย+มะพร้าวอ่อน)