ตังเม 2016-1
ตังเม 2016-1ตังเม-02ตังเม-03ตังเม-04ตังเม-01

ตังเม

12 ฿

 

วิธีเก็บรักษา เก็บนอกตู้เย็นได้ตามวันหมดอายุที่ระบุไว้

 

ช่องทางการสั่งซื้อ

ShopsButton-Shopping ShopsButton-Shopee