กล้วยกวน

กล้วยกวน

59 ฿

 

*** สินค้าตามฤดูกาล ***

วิธีเก็บรักษา เก็บนอกตู้เย็นได้ตามวันหมดอายุที่ระบุไว้

 

ช่องทางการสั่งซื้อ

ShopsButton-Shopping ShopsButton-Shopee